¡ʎddıls

¡ʎddıls ˙suoıʇɐnʇıs ƃuıuɹɐǝl ɟo ǝƃɐʇuɐʌpɐ ǝʞɐʇ oʇ pǝǝu ı ˙ǝɔıʌpɐ ǝɯ ʞɔɐq uǝʌǝ ɯɐ ı ǝƃɐ ǝɥʇ uɐɥʇ ssǝl sı ǝɥ `ǝɯ ɥʇıʍ ʎɹƃuɐ oslɐ ı ʎɐpɹǝʇsǝʎ puǝıɹɟ

˙uoıssǝɟoɹd ʍǝu ɐ ɥʇıʍ ǝɹǝɥdsoɯʇɐ ʍǝu ɐ ʇuɐʍ ı ˙ɹǝɥɔɐǝʇ ɐ sɐ uoıssǝɟoɹd ǝɥʇ ɥʇıʍ pǝʇɐɹnʇɐs ɯɐ ı uɐǝɯ ʇou sǝop `ɥɔɐǝʇ ı sǝɔɐld uı pǝʇɐɹnʇɐs uǝǝq ǝʌɐɥ ɟlǝsʎɯ ı

˙ǝuo ʍǝu ɐ sı ǝlnpǝɥɔs ʍǝu ʍǝu ǝɥʇ puɐ sɥʇuoɯ 0⇂ pǝʇǝldɯoɔ ǝʌɐɥ ı ʇɐɥʇ ǝlnpǝɥɔs ǝɥʇ ɯoɹɟ pǝʇɹɐʇs llɐ sıɥʇ ˙ɥsıuıɟ uɐɔ ı ʇɐɥʇ sǝıʇıʌıʇɔɐ lnɟƃuıuɐǝɯ ǝʌɐɥ ı ˙pǝʎoldɯǝun ɹɐǝlɔ ʇou ɯ,ı ʇɐɥʇ puǝʞǝǝʍ sıɥʇ ǝuo

Storyteller and Digital Marketing Specialist. A copy of my mind about traveling, culinary and review. I own this blog www.deddyhuang.com
Posts created 1724

18 tanggapan pada “¡ʎddıls

 1. Tak apalah tulisan itu terbalik. walau sulit dibaca tapi akau akan tetap pusing membacanya. Yang penting selalu menjaga silaturahmi anatar blogger….hehehe

  salam kenal. mampir ke blog kami

  Huang : Salam-salaman yukk 😀

 2. wah, ini dia keren tanpa unsur pemaksaan, bagus sob, saya taruh linknya diblog D3pd ya, ^_^…V

  Huang : Maksudnya tanpa unsur pemaksaan?? link yang mana d3pd?

 3. ¿ɥıs uɐʞnq ol ɐɯɐu nʇı ƃuɐnɥ ɥǝ
  ıƃɐl ıʇɹǝƃu ɥɐlɐs ʍƃ 2uɐƃuɐɾ

  Huang :
  (: ʍƃ ɐƃɹɐɯ ɐɯɐu nʇı ƃuɐnɥ
  (: ǝpnp `noʎ ǝʞıl ı ˙˙ɐɥɐɥɐɥ

Tinggalkan Balasan

Pos Terkait

Mulai mengetik pencarian Anda diatas dan tekan enter untuk mencari. Tekan ESC untuk batal.

kembali ke Atas
%d blogger menyukai ini: